• 06-46951989

De leeromgeving is bij uitstek gebaat bij een uitdagend en prikkelend interieur. Toch is creativiteit vaak ver te zoeken in dit segment van de gebouwde omgeving. Concern ontwerpt oplossingen voor het onderwijs die binnen de bestaande wettelijke kaders toch zorgen voor een stimulerende leeromgeving. Een omgeving die uitnodigt om te ontdekken, te zoeken en te vinden. Waar zinnenprikkelend en veilig leren hand in hand gaan.

Bel Nu